GMD

Մարքեթինգի աութսորսինգ

Մարքեթինգային ռազմավարության մշակում՝ շուկայի բազմակողմանի ուսումնասիրության, մրցակիցների վերլուծության և կազմակերպության SWOT վերլուծության արդյունքների համադրման հիման վրա

Մերչնդայզինգի աութսորսինգ

ՀՀ և Արցախի վաճառակետերում ձեր տեսականու լավագույն դիրքի և ցուցադրվածության ապահովում, ինչպես նաև մշտադիտարկում

Վաճառքի աութսորսինգ

Վաճառքի թիմի աութսորսինգ Երևան քաղաքում, ՀՀ բոլոր մարզերում և Արցախում

Շուկայի ուսումնասիրություն

Շուկայի, մրցակիցների և սպառողների բազմակողմանի քանակական և որակական ուսումնասիրություններ, ֆոկուս խմբերի կազմակերպում

Աշխատակիցների վերապատրաստում

Մարքեթինգի, մերչնդայզինգի և վաճառքի խորացված դասընթացներ

review-avatar
review-avatar
Հետեվեք մեզ
review-avatar

Մերչնդայզինգի աութսորսինգ

Մերչնդայզինգի աութսորսինգ

Մերչնդայզինգի աութսորսինգ

Մերչնդայզինգի անհրաժեշտությունը

 

Այսօր, երբ վաճառակետերը լեցուն են բազմապիսի նմանատիպ ապրանքներով, սպառողների համար չափազանց դժվար է ընտրություն կատարել: Ընտրության համար նրանք ունեն ընդամենը մի քանի վայրկյան ժամանակ:

Եթե ձեր ապրանքը տեղադրված է լավ դիրքում, տեսանելի է, պիտակավորված է և առանձնացված է գովազդային նյութերով, ապա հավանականությունը, որ սպառողը կընտրի հենց ձեր ապրանքը, մեծանում է 20-30%-ով:

Այդպիսի ցուցադրվածություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է մեծ, պրոֆեսիոնալ և փորձառու մերչնդայզինգի թիմ:

 

Global Marketing & Distribution ընկերությունն առաջարկում է մերչնդայզինգի ծառայությունների աութսորսինգի ամբողջական փաթեթ.

Կայուն այցելություններ ՀՀ և Արցախի բոլոր վաճառակետեր

Ապրանքի տեղադրում դրա համար անհրաժեշտ լավագույն վայրում

Ցուցադրվածության պլանոգրամի ստեղծում

Ապրանքի դասավորվածություն վաճառակետերում

Ապրանքի պիտակավորում

Գովազդային նյութերի տեղադրում

POS նյութերի տեղադրում

FIFO

Վաճառքի մոնիթորինգ

Մերչնդայզինգի աութսորսինգի առավելությունները

Համագործակցություն ՀՀ և Արցախի ավելի քան 10 000 վաճառակետերի հետ

Պրոֆեսիոնալ և փորձառու թիմ

Աշխատանքային փորձված մեխանիզմներ

Անընդհատ թարմացվող տեղեկատվություն նոր ապրանքների վերաբերյալ

Համագործակցություն POS նյութեր արտադրող լավագույն ընկերությունների հետ

Արագ արձագանքի հնարավորություն

Անհատական մոտեցում

Անհամեմատ ցածր գին (մերչնդայզինգի թիմ ունենալու համեմատությամբ)

Վաճառքի աճի երաշխիք

 

Մերչնդայզինգի աութսորսինգի արդյունքները

մերչնդայզինգի աութսորսինգ