GMD

Մարքեթինգի աութսորսինգ

Մարքեթինգային ռազմավարության մշակում՝ շուկայի բազմակողմանի ուսումնասիրության, մրցակիցների վերլուծության և կազմակերպության SWOT վերլուծության արդյունքների համադրման հիման վրա

Մերչնդայզինգի աութսորսինգ

ՀՀ և Արցախի վաճառակետերում ձեր տեսականու լավագույն դիրքի և ցուցադրվածության ապահովում, ինչպես նաև մշտադիտարկում

Վաճառքի աութսորսինգ

Վաճառքի թիմի աութսորսինգ Երևան քաղաքում, ՀՀ բոլոր մարզերում և Արցախում

Շուկայի ուսումնասիրություն

Շուկայի, մրցակիցների և սպառողների բազմակողմանի քանակական և որակական ուսումնասիրություններ, ֆոկուս խմբերի կազմակերպում

Աշխատակիցների վերապատրաստում

Մարքեթինգի, մերչնդայզինգի և վաճառքի խորացված դասընթացներ

review-avatar
review-avatar
Հետեվեք մեզ
review-avatar

Մարքեթինգի աութսորսինգ

Մարքեթինգի աութսորսինգ

Մարքեթինգի աութսորսինգ

Մարքեթիգային ծառայությունների անհրաժեշտությունը

 

Անընդհատ փոփոխվող սպառողական շուկայի պայմաններում ապագան շատ անկանխատեսելի է դառնում:

Սպառողների կարիքներն անընդհատ փոփոխվում են, և կազմակերպությունները պետք է շատ ճկուն լինեն՝ վաճառքները չկորցնելու և շուկայում գոյատևելու համար:

Հատկապես ճգնաժամի պայմաններում խիստ կարևորվում է ճիշտ մարքեթինգային ռազմավարության մշակումը և իրագործումը:

 

գլոբալ մարքեթինգ

 

Global Marketing & Distribution ընկերությունն առաջարկում է մարքեթինգային ծառայությունների աութսորսինգի ամբողջական փաթեթ.

Շուկայի ուսումնասիրություն

Սպառողների կարիքների ուսումնասիրություն

Մրցակիցների բազմակողմանի ուսումնասիրություն

Շուկայի ապագա փոփոխությունների կանխատեսում

Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ռազմավարությունների մշակում և իրագործում

Ապրանքային քաղաքականության մշակում և իրագործում

Գնային քաղաքականության մշակում և իրագործում

Ապրանքի վաճառքի քաղաքականության մշակում և իրագործում

Խթանման քաղաքականության մշակում և իրագործում

Ռազմավարության իրագործման արդյուքների վերլուծություն

Մարքեթինգային ծառայությունների այսպիսի փաթեթը կապահովի ձեր ընկերության վաճառքի ծավալների ստաբիլ աճ՝ տարեկան 2-20%-ի չափով (իսկ նոր ընկերությունների համար՝ 100% և ավելի):

 


Մարքեթինգի աութսորսինգի առավելությունները

Բազմաֆունկցիոնալ մեծ թիմ (մարքեթոլոգներ, վերլուծողներ, ՍՄՄ մասնագետներ, դիզայներներ և այլ)

Աշխատանքային փորձված մեխանիզմներ

Անընդհատ թարմացվող տեղեկատվություն շուկայի վերաբերյալ

Տեղեկատվական հսկայական բազա սպառողների վերաբերյալ

Համագործակցող վաճառակետերի մեծ թիվ

Արագ արձագանքի հնարավորություն

 Անհատական մոտեցում

 Անհամեմատ ցածր գին (մարքեթինգային թիմ ունենալու համեմատությամբ)

 Վաճառքի աճի երաշխիք

 

Մարքեթինգի աութսորսինգի արդյունքները

Մարքեթինգի աութսորսինգ