GMD

Մարքեթինգի աութսորսինգ

Մարքեթինգային ռազմավարության մշակում՝ շուկայի բազմակողմանի ուսումնասիրության, մրցակիցների վերլուծության և կազմակերպության SWOT վերլուծության արդյունքների համադրման հիման վրա

Մերչնդայզինգի աութսորսինգ

ՀՀ և Արցախի վաճառակետերում ձեր տեսականու լավագույն դիրքի և ցուցադրվածության ապահովում, ինչպես նաև մշտադիտարկում

Վաճառքի աութսորսինգ

Վաճառքի թիմի աութսորսինգ Երևան քաղաքում, ՀՀ բոլոր մարզերում և Արցախում

Շուկայի ուսումնասիրություն

Շուկայի, մրցակիցների և սպառողների բազմակողմանի քանակական և որակական ուսումնասիրություններ, ֆոկուս խմբերի կազմակերպում

Աշխատակիցների վերապատրաստում

Մարքեթինգի, մերչնդայզինգի և վաճառքի խորացված դասընթացներ

review-avatar
review-avatar
Հետեվեք մեզ
review-avatar

Գրանդ Քենդի

Գրանդ Քենդի

Գրանդ Քենդի

review-avatar
review-avatar

Global Marketing and Distribution ընկերության հիմնադիր տնօրենը Գրանդ Քենդի ընկերությանը միացել է 2018 թվականից:

Երկու տարվա ընթացքում նրա կողմից ստեղծվել է լավագույն մարքեթինգային թիմը: Բոլոր մարքեթոլոգները և մերչնդայզերները վերապատրաստվել են: Մշակվել է մարքեթինգային ռազմավարությունը: Մշակվել և իրագործվել է թվային մարքեթինգի ռազմավարությունը: Տեղադրվել են տասնյակ հազարավոր POS նյութեր: Իրականացվել են բազմաթիվ ակցիաներ:

Այս ամենի արդյունքում «Գրանդ Քենդի» ընկերության վաճառքը և շուկայի մասնաբաժինն ընդլայնվել են: