GMD

Մարքեթինգի աութսորսինգ

Մարքեթինգային ռազմավարության մշակում՝ շուկայի բազմակողմանի ուսումնասիրության, մրցակիցների վերլուծության և կազմակերպության SWOT վերլուծության արդյունքների համադրման հիման վրա

Մերչնդայզինգի աութսորսինգ

ՀՀ և Արցախի վաճառակետերում ձեր տեսականու լավագույն դիրքի և ցուցադրվածության ապահովում, ինչպես նաև մշտադիտարկում

Վաճառքի աութսորսինգ

Վաճառքի թիմի աութսորսինգ Երևան քաղաքում, ՀՀ բոլոր մարզերում և Արցախում

Շուկայի ուսումնասիրություն

Շուկայի, մրցակիցների և սպառողների բազմակողմանի քանակական և որակական ուսումնասիրություններ, ֆոկուս խմբերի կազմակերպում

Աշխատակիցների վերապատրաստում

Մարքեթինգի, մերչնդայզինգի և վաճառքի խորացված դասընթացներ

review-avatar
review-avatar
Հետեվեք մեզ
review-avatar

GAT Cutting

GAT Cutting

GAT Cutting

review-avatar
review-avatar

 

Դիմակների վաճառք

 

GAT Cutting ընկերության հետ ներկայումս համագործակցում ենք ստերիլ բժշկական դիմակների վաճառքի խթանման ռազմավարության շրջանակներում: 

Մշակվել են վաճառքի հնարավոր տարբերակները՝ դայրեքթ մարքեթինգ, իմեյլ մարքեթինգ, օնլայն վաճառք և այլն:

Մշակվել են Ընկերության արտադրած դիմակների վաճառքի զեղչային մեխանիզմներ՝ կախված վաճառքի ծավալներից:

Մշակվել է վաճառքի աութսորսինգի պլանը։

Ստեղծվել է պոտենցիալ սպառողների ցանկը – մեծ վաճառակետեր և դեղատներ։

Վաճառքի մասնագետի շնորհիվ կատարվել է դիմակների մանրամեծածախ վաճառք։

 

Արդյունքում դիմակների վաճառքը կրկնապատկվել է։

 

Գովազդային հոլովակը կարող եք դիտել այս հղմամբ: